Vimax Khen Thưởng Nhân Viên Xuất Sắc Tháng 12/2020
Vimax Khen Thưởng Nhân Viên Xuất Sắc Tháng 12/2020
Ngày đăng: 05/01/2021 Lượt xem: 202
Nhân lực là chìa khóa dẫn đến thành công của mọi doanh nghiệp. Thấu hiểu điều đó, hoạt động tuyên dương, khen thưởng những nhân viên xuất sắc, có sự đóng góp tích cực vào sự...
Chi tiết