Tổng hợp dự án được Cơ điện Vimax triển khai 2019-2020
Tổng hợp dự án được Cơ điện Vimax triển khai 2019-2020
Ngày đăng: 07/01/2021 Lượt xem: 467
Một số công trình dự án mà Cơ điện Vimax đã và đang thực hiện trong năm 2019 -2020. Với rất nhiều dự án hệ thống hút bụi, hệ thống thông gió, làm mát, điều hoà;...
Chi tiết