Ống gió TDC đột bích – Phương án tối ưu cho hệ thống tăng áp, hút khói
Ống gió TDC đột bích – Phương án tối ưu cho hệ thống tăng áp, hút khói
Ngày đăng: 03/02/2021 Lượt xem: 535
Trên cùm TDC, dưới cùm TDC, trái cùm TDC, phải cùng TDC. Có lẽ những hình ảnh này qua quen thuộc trên các công trình ở Việt Nam. Quá nhiều nơi làm theo lối mòn mà...
Chi tiết