Vimax Tuyển dụng – Kế Toán Tổng Hợp Văn Phòng
Vimax Tuyển dụng – Kế Toán Tổng Hợp Văn Phòng
Ngày đăng: 07/01/2021 Lượt xem: 170
THÔNG TIN CHUNG Chức danh công việc: Kế toán tổng hợp Văn phòng   Phòng: Kế toán   Cấp quản lý trực tiếp: Trưởng phòng   MỤC ĐÍCH Mô tả chi tiết trách nhiệm và nhiệm...
Chi tiết