Thông báo thăng chức Phó Giám Đốc Kỹ Thuật VIMAX
Thông báo thăng chức Phó Giám Đốc Kỹ Thuật VIMAX
Ngày đăng: 26/01/2021 Lượt xem: 911
? Thông báo thăng chức Phó Giám Đốc Kỹ Thuật VIMAX ? Sau tất cả những cống hiến cho Cơ điện Vimax, Ban Giám Đốc Vimax quyết định bổ nhiệm anh Nguyễn Khắc Đoàn lên vị...
Chi tiết